Bộ Công an: quán triệt và triển khai Nghị định 78/2013/NĐ-CP và 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ

23/09/2013
Sáng 23/9/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ,  việc minh bạch tài sản, thu nhập là một biện pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa tham nhũng. Chính phủ ban hành Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm đảm bảo cho việc minh bạch tài sản, thu nhập được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và sát thực tiễn hơn. Nghị định 91/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND cũng là một Nghị định quan trọng, thực hiện tốt Nghị định này sẽ góp phần đáng kể nâng cao chất lượng các hoạt động của lực lượng CAND.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần nghiêm túc quán triệt, có kế hoạch thực hiện tốt 02 Nghị định trên. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về hiệu quả, chất lượng của biện pháp này ở đơn vị, địa phương do mình phụ trách, quản lý; có kế hoạch phổ biến nội dung, các quy định cụ thể về minh bạch tài sản, thu nhập đến tận cán bộ, chiến sỹ để thực hiện một cách nghiêm túc, bất cứ ở cương vị công tác nào.

Bên cạnh đó, để tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND có hiệu quả cao, Thủ trưởng Công an các cấp phải xác định rõ trách nhiệm, triển khai và quán triệt sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ nắm vững các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách triệt để, kịp thời, hiệu quả; mở rộng các hình thức thu nhận thông tin, phán ánh của dân đối với hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Công an; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong CAND để quần chúng nhân dân hiểu, thực hiện tốt quyền dân chủ của nhân dân từ cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát, phê bình hoạt động của lực lượng Công an các cấp. Nghiêm túc xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp trong việc để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài…
 

Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website