Bộ Công an sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

23/04/2019
Sáng 23/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/CT-BCA đã giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ CAND nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan đơn vị được đề cao; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá, sau 02 năm thực hiện Cuộc vận động đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ các cấp, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Cuộc vận động, thảo luận, thống nhất chủ trương, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, sau 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị, địa phương đã xác định việc tổ chức triển khai thực hiện là cần thiết, kịp thời, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Cuộc vận động đã được hưởng ứng thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành, tận tuỵ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” và đạt kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua thực hiện Cuộc vận động đã nêu cao vai trò gương mẫu của cấp uỷ, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ sai phạm. Xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, được nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức truyền hình trực tuyến tại nhiều điểm cầu.


Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận để đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở. Đồng thời, chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới...

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả mà lực lượng CAND đã triển khai thực hiện trong 2 năm qua; đồng thời khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã hết sức chủ động trong chỉ đạo, điều hành; pháp quy hoá được các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương để toàn ngành cùng thực hiện. Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng đã tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, từ đó, hình thành được phong cách, tiêu chí của người chiến sỹ CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhiều mô hình, cách làm hay đã thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công việc, cuộc sống, đa dạng về nội dung và hình thức, linh hoạt bám sát với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Qua đó tạo sự lan toả đến nhân dân và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng kết quả và thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Bày tỏ nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm trình bày tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thời gian tới phải xác định rõ vai trò, vị trí của công tác đảng, công tác chính trị trong CAND. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị.


Trên cơ sở kết quả 02 năm thực hiện Cuộc vận động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị; xây dựng những bộ chỉ số để đánh giá và lượng hoá được kết quả thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày; thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cho kết quả thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị.


Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, người lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Đưa nội dung nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện vào sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Chi bộ; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý việc củng cố các mô hình hay xuất hiện thông qua Cuộc vận động trong 02 năm qua; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; lắng nghe ý kiến của nhân dân; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính... Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Cuộc vận động; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ, để Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới...

Trung Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website