Bộ Công an triển khai kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân

18/01/2013
Ngày 18/1/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về việc Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trong CAND chủ trì Hội nghị.  

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…Bộ Công an đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CAND nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân….

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trong CAND đã trình bày những nội dung cơ bản Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng đề nghị: Để việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CAND đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần xác định việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo trong quý I/2013. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được phát động thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý trong toàn lực lượng CAND, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND, chủ động đóng góp lấy ý kiến xây dựng Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi).

 Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các Trường CAND tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên nghiên cứu tham gia lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giới thiệu các chuyên đề và nội dung tham gia, qua đó đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp.

Thủ trưởng các đơn vị Công an nghiêm túc quán triệt những nội dung và định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Việc tổ chức tham gia lấy ý kiến phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, linh hoạt với các hình thức phù hợp, với phạm vi tham gia về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các cơ quan báo chí trong CAND mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để phản ánh, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ, chiến sỹ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  

 Việc triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là sự kiện chính trị quan trọng, là nhiệm vụ chính trị phải được lãnh đạo các cấp trong CAND nghiêm túc triển khai thực hiện, nhằm phát huy dân chủ, trực tiếp trí tuệ, quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân với Tổ quốc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ đối với việc xây dựng, sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng với sự nỗ lực số gắng của toàn lực lượng, việc nghiên cứu, tham gia về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong CAND sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp./.

 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website