Bộ Nội vụ làm việc với Bộ Công an về công tác cải cách hành chính

12/06/2013
Ngày 12/6/2013, đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại Bộ Công an. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn. 

 Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Công an nêu rõ những kết quả nổi bật: Chất lượng công tác xây dựng thể chế được nâng cao; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công an nói chung và công tác CCHC nói riêng. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Công an theo Nghị định số 77 của Chính phủ, đã thành lập mới, chia tách, sáp nhập một số đơn vị Công an phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, gắn đào tạo với quy hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả cho Công an cấp huyện. Việc gắn nhiệm vụ CCHC với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các phòng trào thi đua khác tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, thái độ, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đặc biệt trong tiếp xúc, giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, công dân.

 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của Bộ Công an đã được rà soát để cải tiến, bổ sung, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ khai, chuẩn hóa các nội dung thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện của cơ quan Công an.

Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ Công an được đẩy mạnh. Thông qua việc Bộ trưởng ban hành Quyết định phê duyệt Bộ thủ tục hành chính trong Công an nhân dân thực hiện tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ trưởng và Công an các tỉnh, thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các địa phương, lần đầu tiên Bộ Công an xác định được tổng thể các thủ tục hành chính trong nội bộ để từ đó có phương án rà soát, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, chiến sỹ.

  
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu tại buổi làm việc.

 

 Công tác cải cách tài chính công được triển khai thực hiện hiệu quả. Đã thực hiện tốt phương thức giao dự toán chi từ đầu năm để các đơn vị, địa phương chủ động quản lý chi tiêu và sử dụng ngân sách nhằm công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản trong Công an nhân dân.

Việc triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật- công nghệ đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực trong công tác của lực lượng Công an nhân dân nói chung và công tác CCHC nói riêng, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của lực lượng CAND; từ đó đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá cao những kết quả Bộ Công an đã đạt được trong công tác CCHC vừa qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo Bộ Công an sẽ phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính; huy động được sự ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài lực lượng CAND đối với việc cải cách thủ tục hành chính./.

 

 

Ngọc Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website