Bộ phận giúp việc Đảng uỷ Công an Trung ương họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2012

03/08/2012
Sáng 31/7/2012, Bộ phận giúp việc Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân (CAND) đã họp nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2012. 

Cuộc họp do Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì. Cùng dự có Phó Giáo sư- Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, đại diện Bộ phận giúp việc Ban Bí thư - cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên Bộ phận giúp việc và lãnh đạo, phóng viên các đơn vị báo chí tuyên truyền trong lực lượng CAND.

Khai mạc cuộc họp Ban Tổ chức đã công bố Quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên Bộ phận giúp việc và Quyết định phân công trách nhiệm thành viên Bộ phận giúp việc Đảng ủy CATW. Theo đó, Bộ phận giúp việc gồm 10 đồng chí, do Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND làm trưởng Bộ phận giúp việc.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác tham mưu giúp việc triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND thời gian qua của Bộ phận giúp việc Đảng ủy CATW, các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên bộ phận giúp việc. Qua đó thấy rõ hơn những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế cần khắc phục để làm tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền đánh giá cao những kết quả công tác của Bộ phận giúp việc Đảng ủy CATW trong thời gian qua đã tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, đơn vị; lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo một số nội dung, biện pháp công tác trọng tâm của Bộ phận giúp việc như sau: Cần bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để chủ động hơn trong công tác tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng CAND; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, qua đó phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND; Các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND, Chi hội Nhà văn CAND, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an, các đơn vị nghệ thuật trong CAND tích cực, chủ động tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND cần gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND./.
 

Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website