Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai công tác năm 2013

24/12/2012
Sáng 21/12/2012, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013. Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2012, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong 5 công tác trọng tâm công tác Công an; Cục V28 đã chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (ANTT); Thông tư số 67/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 

Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các Ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cơ sở với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, đặc điểm dân cư và điều kiện kinh tế xã hội từng địa bàn; không ngừng củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của toàn dân; Nhân dân thực sự phát huy quyền làm chủ của mình trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2012 Cục V28 đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua, 02 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Cục V28 trong năm qua. Trong năm tới, Cục V28 và các lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức, xây dựng, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chủ động nghiên cứu tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ Trung ương tới cơ sở; khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư 67/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hoạt động trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an các cấp; tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết thực hiện các chuyên đề, đánh giá và tìm ra các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện từng vùng, miền trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ ANTT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động kỷ niệm 65 năm CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục kiện toàn tổ chức lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”./.
                                                                                           
    
 

Thu Trang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website