Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

24/01/2013
Ngày 24/1/2013 tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Đồng chí Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Chánh văn phòng Thường trực, Văn phòng bộ chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Đại tá Lê Văn Long, Đại tá Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh văn phòng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Văn phòng Bộ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Chánh văn phòng Thường trực nêu rõ: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo. Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Văn phòng bộ nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhất là các quan điểm về: Chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ trong tình hình hiện nay. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong Đảng bộ Văn phòng Bộ phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai chương trình công tác năm 2013 của các đảng bộ, đơn vị.

Sau phát biểu khai mạc của Thiếu tướng Đàm Văn Tâm; cán bộ, đảng viên đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông truyền đạt quán triệt nội dung 05 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 92-QĐ/TW ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website