Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

14/10/2013
 Sáng 14/10/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2013) trong Đảng bộ Công an Trung ương. 

 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (TW), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo; Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Bí thư các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ...

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW.

 

 Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: Từ khi thành lập đến nay (10/01/1980) trải qua 33 năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an TW, sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, Ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra đã phát huy những truyền thống quý báu của Ngành kiểm tra Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao. Đã phục vụ có hiệu quả nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong Đảng ủy Công an TW.

Những kết quả đạt được đã khẳng định tư tưởng chỉ đạo đúng đắn trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Công an TW là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục và  hiệu quả” với phương châm xử lý “Công minh, chính xác, kịp thời”. Vì vậy, công tác kiểm tra đã thực sự góp phần quan trong vào việc tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, 05 năm liên tục Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW được Ủy ban Kiểm tra TW tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu; được Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW tặng Cờ của Đảng ủy Công an TW cho các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu. 

 

 Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW và Văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW; tặng Cờ của Đảng ủy Công an TW cho các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu…

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an TW phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; cần xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra mà phải là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, trước hết là trách nhiệm của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các cấp. Duy trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra TW, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các tỉnh, thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây là việc làm rất cần thiết và quan trọng giúp chúng ta nắm vững và xử lý đúng đắn, chính xác hơn cán bộ đảng viên vi phạm, nhằm xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; mỗi cán bộ, đảng viên vinh dự được cấp ủy đảng giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ và năng lực công tác…/.

 

 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website