Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát

25/01/2013
Ngày 24/1/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng; công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2013.  

Năm 2012, công tác Đảng, công tác KTGS của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục đã triển khai nghiêm túc, tổ chức thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, KTGS; xây dựng nghị quyết, phương hướng, chương trình, kế hoạch công tác Đảng, KTGS cả nhiệm kỳ và từng năm. Bộ máy công tác Đảng, UBKT các cấp trong Tổng cục từng bước được kiện toàn cả về tổ chức và chất lượng. Kết quả hoạt động công tác Đảng, KTGS từng bước được nâng cao, thúc đẩy việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Qua công tác KTGS đã củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; giúp cho cơ sở kịp thời khắc phục thiếu sót, tồn tại, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các mặt công tác Đảng, công tác KTGS; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, KTGS; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH ngày càng vững mạnh…/.
 

Xuân Tùng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website