Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân: Hướng dẫn tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

02/10/2012
Ngày 02/10/20012, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (TW) 4 (khóa XI); hướng dẫn một số nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy, chi ủy cơ sở là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, các Học viện, Trường CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI).  

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục XDLL CAND.

 

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND phát biểu tại Hội nghị.
 

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, trong 3 ngày từ 19 đến 21/9/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm điểm chu đáo, thận trọng; việc tổ chức kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên cấp ủy các cấp là lãnh đạo các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết của TW, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục. Trên cơ sở đó, việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm cần đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, bám sát các vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết TW 4 với phương châm phòng ngừa sai phạm, giúp nhau cùng tiến bộ, giữ đúng các nguyên tắc, trên tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã hướng dẫn một số nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy, chi ủy cơ sở là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, các Học viện, Trường CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)./.

 

Thanh Hường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website