Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

08/11/2012
Từ ngày 07-09/11/2012, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác của Đảng ủy Công an Trung ương (TW) theo dõi việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Văn phòng Bộ…

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải tiến, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy Văn phòng Bộ đã nắm vững, quán triệt, vận dụng đúng đắn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa vào công tác tham mưu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác Công an.

Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng và chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước của ngành vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác…

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thời gian qua của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí  Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu ghi nhận: Tập thể Đảng ủy Văn phòng Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá làm rõ những ưu, khuyết điểm, tập trung kiểm điểm sâu sắc 3 vấn đề cấp bách, trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu. Thời gian tới Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, trong đó nêu cao vai trò của người lãnh đạo chỉ huy; tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ, bố trí cán bộ hợp lý để tập trung cho công tác biên tập, tham mưu; khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cầm chừng, nêu cao hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình…

Trong phần kiểm điểm cá nhân, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng cần bám sát những vấn đề trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, nội dung, chương trình công tác được phân công để kiểm điểm làm rõ những ưu, khuyết điểm từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới./.
 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website