Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, lý luận, lịch sử Công an phục vụ có hiệu quả các mặt công tác công an

14/01/2022
Ngày 14/01/2022, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Ban Nghiên cứu chiến lược về trật tự, an toàn xã hội thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

 

Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra.

Công tác nghiên cứu chiến lược của Cục vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Hoạt động nghiên cứu khoa học, lý luận, lịch sử từng bước được chú trọng hơn, nhiều vấn đề lớn từ thực tiễn được tổ chức tổng kết, nhiều chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm được triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có sự chủ động, đổi mới, quyết liệt tạo chuyển biến tích cực nhất là trong hoạt động hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các nhiệm vụ khoa học tồn đọng. Sản phẩm khoa học được nghiệm thu đạt nhiều kết quả xuất sắc, có tính ứng dụng cao vào nhu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác công an.

Trung tướng Đỗ Lê Chi trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Phát huy vai trò của cơ quan Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã chủ động tham mưu, triển khai các mục tiêu, yêu cầu công tác lý luận; nghiên cứu làm rõ những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý công tác nghiên cứu lý luận, nhất là trong xây dựng chương trình kế hoạch, định hướng nghiên cứu, kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ lý luận, góp phần nâng cao chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự, từng bước hoàn thiện lý luận Công an nhân dân, phục vụ thực tiễn công tác chiến đấu của toàn lực lượng Công an.

Công tác biên tập, xuất bản, biên soạn, tổng kết lịch sử đã chủ động về tiến độ, chất lượng với nội dung phong phú, cơ cấu chuyên mục hợp lý, đảm bảo tôn chỉ, mục đích, yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại và bám sát thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phục hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Bộ đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã đạt được trong năm 2021.

Dự báo những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ diễn ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phải là đơn vị tiên phong, đổi mới toàn diện phương thức, biện pháp làm việc nhằm phục vụ yêu cầu hiện đại hóa của cả lực lượng Công an. Tập trung xây dựng thể chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ đơn vị. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở về dữ liệu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận Công an; hiện đại hóa thông tin khoa học, thư viện nghiệp vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ số tiên tiến, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Trong công tác nghiên cứu lý luận, cần ưu tiên những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề mang tính đặc thù; đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, công nghiệp an ninh, kỹ thuật nghiệp vụ, lịch sử, quản lý nhà nước về an ninh...

Các đại biểu dự Hội nghị.


Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trong công tác lãnh đạo chỉ huy, cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự thanh tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm...

 

Thanh Bình
Tin mới
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website