Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lâm Đồng thăm Bộ Công an

31/07/2012
Sáng 31/7/2012, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Đoàn về Hà Nội và đến thăm Bộ Công an.  

 Đoàn đại biểu người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đàm Xuân Đêu, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn, cùng 33 vị đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với thành phần: Dân tộc Kơ Ho, Mạ, Chu Ru, M’Nông; Trong đó có 14 người có công với cách mạng, 12 già làng, 2 nhân sỹ, còn lại là những người tiêu biểu trong các lĩnh vực, được vinh dự về báo công với Đảng, với Bác Hồ. Thay mặt Đoàn, đồng chí Đàm Xuân Đêu đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang một số thành lựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp.

 

Đặc biệt trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đặc biệt là các vị già làng, người tiêu biểu luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, gắn với tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, tích cực phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ…Đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm mỗi năm từ 5 – 7%; toàn tỉnh có 81,7% gia đình văn hóa, 76% khu dân cư văn hóa, 96/118 xã phê duyệt triển khai xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả nói trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương; đặc biệt là sự cố gắng vươn lên của đồng bào, trong đó có vai trò tích cực của những người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh với những âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng những thành tựu to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung, các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn các đại biểu sẽ về nói lại với đồng bào những điều mắt thấy, tai nghe của đợt đi thăm tại các tỉnh phía Bắc và Thủ đô Hà Nội; tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống sinh hoạt; tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào và chính quyền các cấp vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch và phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Lực lượng Công an nhân dân thường xuyên gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng đồng bào bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống tốt đẹp ở từng bản làng, từng gia đình. Trong quá trình công tác và chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ công an luôn được đồng bào đùm bọc, giúp đỡ, nuôi ăn, cho ngủ, che chở, bảo vệ. Đồng chí Bộ trưởng chân thành cảm ơn đồng bào, cảm ơn các già làng, trưởng bản, các đồng chí lão thành cách mạng, người có công với đất nước tỉnh Lâm Đồng đã giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của đồng bào, các vị có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website