Giao ban công tác đảng và công tác chính trị Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 khu vực phía Bắc

07/06/2019
Chiều 07/6/2019, tại Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2019 trong Công an nhân dân (CAND) khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị còn có: Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; đại diện cấp ủy, lãnh đạo một số cục thuộc Bộ, trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương. 
 
Nổi bật là, đã kịp thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, quy định về các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng CAND phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và phù hợp với các quy định mới của pháp luật, nhất là đã trình Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 192, ngày 28/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Quy định số 01, ngày 28/01/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương”; tiến hành tổng kết công tác công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND...
 
Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai, vận hành tổ chức mới. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được nhận diện rõ hơn qua “tự soi, tự sửa”, từng bước đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Các mặt công tác chính trị tư tưởng cũng được tăng cường. Cấp ủy các cấp đã quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều nội dung, cách làm thiết thực. Ban hành Thông tư số 12, ngày 28/5/2019 quy định công tác thi đua, khen thưởng trong CAND; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, đặc biệt đã gắn với phong trào chung của Chính phủ "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" và thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND.   
 
Đại tá Phạm Trường Giang phát biểu tại Hội nghị.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vẫn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động, trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, tập trung vào một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập về công tác đảng, công tác chính trị của Công an các đơn vị địa phương thời gian qua; kiến nghị các giải pháp, phương hướng hoạt động, để công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng đạt được hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.
 
Toàn cảnh Hội nghị.


Thời gian tới, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng và công tác chính trị, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác chính trị trong nội bộ đơn vị, coi trọng củng cố, xây dựng các cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, phát huy tốt trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đảm bảo cho hoạt động công tác đảng và công tác chính trị đúng định hướng của Đảng và Bộ Công an, vận dụng sát hợp với thực tế yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình...

 
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện lực lượng CAND được thực thi một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng trong CAND đảm bảo công bằng, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sỹ CAND, trong đó, chú ý công tác nắm và giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, nhất là trước những vấn đề, thách thức đang đặt ra hiện nay, để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có bản lĩnh và luôn tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, nhất là việc sử dụng có hiệu quả các kênh tương tác qua mạng xã hội; mở rộng đối tượng tiếp cận với các thông tin thời sự trong nước và quốc tế...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tính chính quy của lực lượng vũ trang; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế công tác, điều lệnh nội vụ, mệnh lệnh, kỷ luật công tác, xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân và ứng xử có văn hóa trong thực thi nhiệm vụ...  
 

Trước đó, các đại biểu đã tổ chức Lễ báo công, dâng hương

tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

 

 
 
 
Mộc Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website