Hội nghị Ban Chỉ đạo Bộ Công an về việc Tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

18/01/2013
Ngày 18/1/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bộ Công an về việc Tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về định hướng sửa đổi Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường CAND, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

BLHS và BLTTHS là những công cụ pháp lý quan trọng nhất của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã phát huy được vai trò, tác dụng to lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước những thay đổi sâu sắc về mọi mặt của tình hình đất nước, đòi hỏi BLHS và BLTTHS phải được nghiên cứu, sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đời sống chính trị, kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003 cũng chưa thể chế hóa được hết những quan điểm, chủ trương mới của Đảng về cải cách tư pháp và bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Vì vậy, việc sửa đổi một cách cơ bản và toàn diện các đạo luật này là cần thiết và là nhu cầu tất yếu, khách quan.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến việc sửa đổi BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003, Bộ Công an đã tổng kết 3 năm thi hành BLHS năm 1999 và 8 năm thi hành BLTTHS năm 2003 trong CAND. Kết quả tổng kết thi hành các Bộ luật là cơ sở thực tiễn rất quan trọng nhằm phát hiện thiếu sót, bất cập để có định hướng, phương pháp sửa đổi các Bộ luật trên cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua tổng kết thực tiễn thi hành các Bộ luật cho thấy, các cơ quan điều tra trong CAND đã điều tra, xử lý trên 90% số vụ án hình sự xảy ra trên toàn quốc với hầu hết các tội phạm được quy định trong BLHS.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ trì trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng CAND các cấp phải coi việc tham gia vào quá trình sửa đổi các Bộ luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng. Việc sửa đổi BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003 phải thể chế hóa được các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách tư pháp; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; bảo đảm kế thừa các quy định tiến bộ và phù hợp của hai Bộ luật hiện hành; nội luật hóa quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, xử lý mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bác bỏ các quan điểm, đòi hỏi, yêu cầu xây dựng pháp luật sai trái, đi ngược với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Việc sửa đổi, bổ sung BLHS năm 1999 phải góp phần tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, cần kiên quyết duy trì các điều luật có lợi cho việc bảo vệ Đảng, Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường chính sách hình sự nhân đạo, mở rộng phạm vi áp dụng các hình phạt không tước quyền tự do; mở rộng điều kiện miễn trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt với nguời chưa thành niên; khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời hình sự hóa một số hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cao cho xã hội mới phát sinh; sửa đổi các quy định của Bộ luật theo hướng rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, thống nhất, phục vụ tốt hơn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự…

Việc sửa đổi BLTTHS phải đảm bảo đồng bộ, phù hợp với việc sửa đổi có liên quan trong Hiến pháp năm 1992 và các đề án, nhiệm vụ đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo định hướng cải cách tư pháp. Theo đó cần nghiên cứu để quy định rõ hơn thẩm quyền của từng cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; quy định cụ thể mối quan hệ giữa cơ quan điều tra với nhau và giữa cơ quan điều tra với các cơ quan tiến hành tố tụng khác; phân định ranh giới kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân; đổi mới thủ tục tố tụng tại phiên tòa theo hướng tăng cường tranh tụng tại tòa. Tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; cụ thể hóa các quy định về thủ tục điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn nhằm xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh tội phạm, nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức của xã hội…        

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tổng kết thi hành BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003 trong đơn vị, địa phương mình; tổ chức phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan cấp trên về việc sửa đổi BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003 đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Việc nghiên cứu tham gia xây dựng BLHS và BLTTHS (sửa đổi) phải đặt trong tổng thể xây dựng và sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật CAND (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật về tạm giữ, tạm giam…đồng thời, cùng lúc xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về an ninh, trật tự, như vậy mới đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, toàn diện…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về việc định hướng sửa đổi BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và BLTTHS năm 2003 cho phù hợp với tình hình thực tiễn của lực lượng CAND./.

 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website