Hội nghị công tác thanh niên CAND năm 2013

18/10/2013
Ngày 18/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 01 thực hiện Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân (CAND) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; triển khai Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2020 và tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2013.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

Báo cáo sơ kết giai đoạn 01 thực hiện Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương tại Hội nghị đã nêu rõ, qua gần 05 năm thực hiện Nghị quyết, công tác thanh niên trong CAND đã những chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Nhiều văn bản về công tác thanh niên, cơ chế, chính sách đối với thanh niên được nghiên cứu, ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả, tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để tiến hành và nâng cao hiệu quả công tác thanh niên.

Lực lượng thanh niên Công an đã có bước phát triển đáng kể, số lượng tăng nhanh, trình độ được nâng lên, tuyệt đại bộ phận luôn giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng CAND, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên tiêu biểu, nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân, lập thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học…

Tại Hội nghị, các phát biểu tham luận của Công an các đơn vị, địa phương đã bổ sung, minh họa và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Công an những năm tiếp theo.

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các “Thanh niên CAND tiêu biểu” năm 2013.Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch sẽ tìm cách tấn công vào thế hệ trẻ nước ta. Bối cảnh, tình hình đó đòi hỏi lực lượng CAND phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, coi trọng và làm tốt hơn công tác giáo dục, bồi dưỡng lực lượng thanh niên Công an – đội ngũ xung kích, kế thừa sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ mới.

Để xây dựng một thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị cấp ủy các cấp trong CAND cần nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo sơ kết giai đoạn 01 thực hiện Nghị quyết và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 – 2020, trong đó lưu ý việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Tổ chức Đoàn thanh niên trong CAND cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thanh niên, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình về thanh niên và công tác thanh niên, đề xuất các nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên của đơn vị…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An đã tặng hoa chúc mừng và trao tặng giải thưởng “Thanh niên CAND tiêu biểu” năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an cho 22 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng CAND./.                                                                     
 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website