Hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2012

14/06/2012
Ngày 13/6/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác chính trị  tư tưởng trong 6 tháng đầu năm 2012. Đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chủ trì Hội nghị; đến dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan công tác chính trị thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ… trực thuộc Bộ và một số đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội.

Hội nghị thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cùng các cấp ủy Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND đã đi vào nề nếp, cán bộ chiến sỹ CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, yên tâm phấn khởi công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Chương trình công tác chính trị năm 2012 và 3 khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND, nhất là việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực hiện khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong  trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo được sự chuyển biến tích cực từ Bộ, tới Công an các đơn vị, địa phương; đây chính là tiền đề để cán bộ chiến sỹ quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CAND cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, sớm khắc phục những thiếu sót và khuyết điểm; xử lý nghiêm những đơn vị tập thể, cá nhân sai phạm. Đồng chí cũng nêu ra 9 công tác trọng tâm, đưa công tác giáo dục chính trị thật sự đi vào đời sống và thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND; các hoạt động hướng tới kỷ niệm “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và kỷ niệm “65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ái quốc”./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website