Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cụm thi đua số 8

04/07/2013
Ngày 03/7/2013, tại Phú Yên, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng XDLL CAND 6 tháng đầu năm 2013 Cụm thi đua số 8. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực của công an các địa phương thuộc cụm thi đua số 8 trong 6 tháng qua.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm về XDLL CAND, trong đó cần phải đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh về tư tưởng từ cơ sở; phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an phát động; tăng cường biện pháp siết chặt kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác, nâng cao nhận thức phục vụ và ứng xử văn hóa với nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền lưu ý Công an các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện, tăng cường cán bộ - chiến sĩ, phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu cho Công an cấp huyện để tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; rà soát điều tiết biên chế hợp lý, khoa học, chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện không phải là người địa phương, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ - pháp luật để xây dựng đội ngũ Công an đủ năng lực, phẩm chất đạo đức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa, xử lý sai phạm gắn chặt với chính sách - chế độ khen thưởng và các quy định về công tác XDLL CAND./.
 

H.Toàn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website