Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 4

28/06/2013
Ngày 28/6/2013, tại Yên Bái, đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) 6 tháng đầu năm 2013 Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 6 tháng đầu năm 2013, Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 đã chủ động thực hiện tốt các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về XDLL, đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND có sự chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh được tăng cường. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên nêu cao tình thần đoàn kết, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác XDLL CAND Cụm thi đua số 4.Sau khi nghe báo cáo đánh giá và các ý kiến tham luận, Thứ trưởng Bùi Quang Bền ghi nhận và biểu dương kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương thuộc Cụm thi đua số 8 đã đạt được trong thời gian qua.

Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường đổi mới các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt chú ý vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an phát động; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ cho Công an cấp huyện, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ quy hoạch để bảo đảm nguồn cán bộ bổ nhiệm khi có yêu cầu. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, quy định về công tác XDLL CAND trong thời gian tới…/.

 

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website