Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

17/03/2012
Ngày 16/3/2012 tại TP Hồ Chí Minh, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (2000-2011). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác thực hiện Pháp lệnh; đưa ra dự báo tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.
 
 
Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: N. Thanh

 
Về kết quả đạt được, Báo cáo của Chính phủ đã chỉ rõ: nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về bảo vệ bí mật nhà nước được nâng lên; hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước từng bước được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu; công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch được triển khai có hiệu quả. Kết quả trên đã góp phần bảo vệ vững chắc  an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 
 
Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ cũng khẳng định: công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn một số hạn chế, yếu kém; tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước còn diễn ra ở một số bộ, ngành, địa phương, gây hậu quả xấu; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước…
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, tập trung chỉ đạo nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc các hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
 
Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thiết lập cơ chế pháp lý trong việc bảo vệ các tài liệu bí mật được trao đổi giữa Việt Nam và các nước trong thời kỳ hội nhập./.
 
N. Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website