Hội nghị vận dụng kết quả tổng kết lịch sử công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong Công an nhân dân

23/07/2013
Sáng 23/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác vận dụng kết quả tổng kết lịch sử công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT - BCA ngày 10/7/2006 về nghiên cứu biên soạn lịch sử CAND, Tổng cục XDLL CAND đã tiến hành “Tổng kết lịch sử công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) lực lượng CAND (1945 - 2005)”; Thanh tra Bộ đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Tổng kết lịch sử thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (TTGQKNTC) trong lực lượng CAND (1986 - 2006)”. Thông qua đánh giá tổng kết lịch sử 60 năm công tác BVCTNB và 20 năm công tác TTGQKNTC trong lực lượng CAND để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung phát triển làm phong phú lý luận CAND cũng như tiếp tục vận dụng vào thực tiễn, công tác lãnh đạo chỉ huy, chiến đấu, XDLL CAND…
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ để XDLL CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDLL nói chung trong đó có công tác BVCTNB, TTGQKNTC trong mọi cấp CAND. Do làm tốt công tác này nên lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá là lực lượng vũ trang cách mạng, sắc bén, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự Hội nghị


Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh thời gian tới cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác BVCTNB, TTGQKNTC; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, của Bộ Công an về BVCTNB. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong toàn lực lượng về tình hình, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVCTNB; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự bảo vệ.

Bên cạnh đó chú trọng việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.
 

Tuấn Chung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website