Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật Bộ Công an tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới, công tác gia đình- trẻ em năm 2012

01/03/2013
Ngày 28/2/2013, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), công tác bình đẳng giới, công tác gia đình- trẻ em. Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, Trưởng Ban VSTBPN của Tổng cục dự, chỉ đạo Hội nghị. 

 Năm 2012, hoạt động VSTBPN và Chương trình bình đẳng giới trong phụ nữ Tổng cục HCKT luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ phát triển trên các lĩnh vực đào tạo, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập; thực hiện các chế độ chính sách; chăm sóc sức khỏe; công tác cán bộ nữ... Năm qua, chị em phụ nữ được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm tỉ lệ 25,37%; phụ nữ tham gia cấp ủy cơ sở chiếm tỉ lệ 13,76%; tham gia cấp ủy Chi bộ chiếm tỉ lệ 24,6 %... đã khẳng định hoạt động VSTBPN và thực hiện chương trình Bình đẳng giới trong Tổng cục đạt hiệu quả cao. Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của chị em phụ nữ trong sự phát triển của Tổng cục, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo công tác HCKT, phục vụ có hiệu quả công tác và chiến đấu của toàn lực lượng CAND. 

 

 

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Ban VSTBPN Tổng cục HCKT CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

 

Công tác gia đình và trẻ em đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị và các đoàn thể quần chúng tổ chức quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, thống nhất và toàn diện hơn về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò lãnh đạo đối với công tác  gia đình và trẻ em. Việc thực hiện công tác tuyên truyền vận động, giáo dục có hiệu quả đã tác động mạnh đến nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ chiến sỹ trong Tổng cục. Ngoài việc đảm nhiệm tốt công tác chuyên môn, công tác xã hội, chị em luôn làm tròn nghĩa vụ người mẹ, người vợ lo toan công việc gia đình, chăm sóc, giáo dục con cái, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ…Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên ngày càng được cải thiện rõ rệt, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình và trẻ em ngày càng đạt kết quả tốt hơn…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của chị em phụ nữ trong sự phát triển của Tổng cục. Thời gian tới, để hoạt động VSTBPN, Bình đẳng giới trong Tổng cục đạt hiệu quả tốt hơn, hoàn thành các chỉ tiêu cao hơn, Trung tướng Vũ Thuật yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo, Ban VSTBPN, các đồng chí được giao là đầu mối giúp các đơn vị trong Tổng cục phải tích cực, chủ động hơn nữa, bằng việc làm cụ thể, thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ được thể hiện khả năng của mình. Tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo các cấp đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ khối doanh nghiệp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên toàn thể hội viên yên tâm công tác, gắn bó, đoàn kết xây dựng đơn vị ngày càng phát triển./.
 
Minh Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website