Hội thảo khoa học “An ninh phi truyền thống: Nhận diện, kinh nghiệm và giải pháp”

15/10/2013
Sáng 15/10/2013, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “An ninh phi truyền thống: Nhận diện, kinh nghiệm và giải pháp”. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề trọng tâm như: Khái niệm an ninh phi truyền thống; mối quan hệ giữa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống và an ninh quốc gia; những đặc điểm cơ bản của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với sự ổn định, phát triển bền vững của các nước và của Việt Nam; đánh giá những kinh nghiệm ứng phó nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống của một số nước, nhất là các nước lớn; những thách thức chủ yếu của an ninh phi truyền thống đối với Việt Nam trong 5 - 10 năm tới và xa hơn; bước đầu làm rõ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống...

 

 
 Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.


Kết luận hội thảo, Trung tướng Bùi Văn Nam khẳng định, Hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh phi truyền thống: nhận diện, kinh nghiệm và giải pháp” là một diễn đàn rất quan trọng, mang tính thực tiễn sâu sắc. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà bình luận trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Các tham luận đều đưa ra những ý kiến phân tích, đánh giá những nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống cụ thể, chủ yếu mà các nước trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng phải đối mặt.

Đấu tranh phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là một nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới. Đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống vừa là yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc, vừa là điều kiện quan trọng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu lý luận, làm rõ hơn khái niệm an ninh phi truyền thống để thống nhất nhận thức, làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở nước ta.../.
 

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website