Hội thảo khoa học “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm” trong CAND

10/01/2012
Sáng 10/1/2012 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm” trong Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo; tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường CAND; lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố phía Bắc và Công an TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo, phóng viên các báo, tạp chí trong Công an nhân dân. Khách mời có đồng chí PGS-TS Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Trải qua gần 20 năm thi hành, Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ vai trò của đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước những thay đổi của tình hình trên thế giới, khu vực hiện nay, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, việc hoàn thiện, nâng cao hơn nữa vai trò của Hiến pháp, pháp luật là một xu thế mang tính thời đại. Chính vì vậy nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới”.

Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, việc nghiên cứu tổng kết thi hành các quy định của Hiến pháp liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm là một nội dung quan trọng. Theo đó, trong Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công an tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và tổng kết chuyên đề “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm” nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiến phục vụ cho yêu cầu tổng kết Hiến pháp của Bộ Công an.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, 14/25 báo cáo tham luận đã được chuẩn bị rất kỹ từ cơ sở được lãnh đạo các đơn vị, địa phương trình bày tại Hội thảo đã nêu bật thực tế thi hành Hiến pháp năm 1992 liên quan đến nhiều mặt công tác công an như: Đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác an ninh đối ngoại; quản lý nhà nước về thi hành án hình sự; Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội…qua đó đúc rút những mặt tốt và nhưng điểm còn hạn chế, lạc hậu, từ đó đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi./.

 

Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website