Hội thảo Quy chế phối hợp lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

07/09/2021
Ngày 07/9/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an… Tại điểm cầu trực tuyến có sự tham dự, chủ trì của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở Công an địa phương. Để Hội thảo diễn ra và đạt hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn, những căn cứ khoa học nhằm luận giải, chứng minh thực trạng đã và đang diễn ra; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo, giải pháp, biện pháp có tính khả thi, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội thảo.


Trình bày Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ, việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Đây là một giải pháp rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về toàn diện về mọi mặt, luôn hoạt động đúng định hướng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố là rất cần thiết.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. 

Tại Hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các địa phương; tình hình, kết quả công tác phối hợp trên lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.


Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, 92 văn bản góp ý, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại Hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương Hội thảo, có giá trị về lý luận, thực tiễn. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản. 
 

 

Minh Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website