Họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị biểu dương Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu

06/08/2013
 Chiều 06/8/2013, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (BVANTQ).   

 Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Hội nghị nhằm biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Qua đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, hành động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình và tiếp nhận, xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở, trong những năm qua, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT.
 
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; cần tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong toàn thể lực lượng. Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tích, chiến công của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao…/.
 
Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website