Họp triển khai nhiệm vụ Nhóm Công tác về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN

31/10/2019
Ngày 31/10/2019, tại Hà Nội, Nhóm Công tác Bộ Công an về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ. Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Đối ngoại đã công bố Quyết định của Bộ trưởng về việc thành lập Nhóm Công tác Bộ Công an về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN. Theo đó, Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại là Trưởng Nhóm công tác; thành viên Nhóm công tác gồm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Toàn cảnh cuộc họp. 

 

Tại cuộc họp, các thành viên Nhóm Công tác đã góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Nhóm Công tác giai đoạn 2019 - 2020; khẳng định, năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó, Nhóm Công tác nhất trí cần nỗ lực, nêu cao tinh thần chủ động, phát huy vai trò trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia để nâng cao vị thế của Bộ Công an Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Trương Văn Thông đề nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các thành viên cần nghiên cứu kỹ các chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN để có biện pháp thúc đẩy hợp tác theo các loại tội phạm được ASEAN ưu tiên giải quyết. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, hình thành các kênh trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm đưa hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thực hiện hiệu quả, thực chất. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị liên quan… 

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website