Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân

08/08/2011
Sáng 08/8/2011, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân đã họp thường kỳ để bàn một số công tác của Ban. 

Tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND- Phó trưởng Ban đã công bố quyết định số 2258/QĐ-BCA ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân, gồm 12 thành viên do đồng chí Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu làm Trưởng Ban; trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban và các hoạt động triển khai giai đoạn 1 - Chương trình bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2011- 2015.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND 6 tháng đầu năm 2011 đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân đã hoàn thành việc tham mưu ban hành Chương trình bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2011- 2015 và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc; công tác tuyên truyền, huấn luyện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng đơn vị; nhiệm vụ tham mưu xây dựng, kiểm tra, giám sát luật pháp, chính sách đối với phụ nữ được chú trọng; tổ chức bộ máy Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong CAND từng bước được kiện toàn. Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND đã có những chuyển biến và đạt được những hiệu quả nhất định. Trong đợt Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, có 02 đ/c là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND đã vinh sự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tập thể Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội  tặng Bằng khen.

 

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ còn những tồn tại hạn chế, công tác tham mưu xây dựng chương trình bình đẳng giới còn chậm; hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới chưa có chiều sâu, chất lượng chưa cao; công tác tham mưu, kiểm tra giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới còn thiếu triệt để và khoa học; tổ chức Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở một số đơn vị, địa phương chậm được kiện toàn, chưa thực hiện hết vai trò, nhiệm vụ được giao…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những mặt còn khó khăn, hạn chế; đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ, cuộc họp đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND ở cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân trong tổng kết chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công an nhân dân đến năm 2010./.

 

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website