Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an khu XII

11/03/2013
Ngày 11/03/2013, tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Giám đốc Công an khu XII nêu 6 nội dung về “Tư cách người công an cách  mệnh”.  

Tới dự, có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (TW), Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an; về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; đại diện huyện ủy, UBND huyện Yên Thế, Tân Yên, xã Nhã Nam - nơi Công an khu XII đóng quân.
 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Giám đốc Công an khu XII (11/3/1948-11/3/2013)


Diễn văn do Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Cách đây 65 năm, ngày 11/03/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, thư chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Thư của Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII cũng chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…Trải qua các giai đoạn cách mạng, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã góp phần to lớn trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ ANTT của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là những bằng chứng sinh động về kết quả to lớn của phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an. Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện; mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện; thực hiện tốt Quy chế nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên; nhân rộng những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.

 

Bá Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website