Lấy ý kiến vào dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với UBND tỉnh Lạng Sơn

07/11/2018
Chiều 07/11/2018, tại Lạng Sơn, Đoàn Thanh tra Bộ Công an tổ chức cuộc họp lấy ý kiến vào dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 ngày 25/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, từ ngày 15/8 - 12/10/2018, Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bộ Công an đã tiến hành thanh tra tại 09 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Chi Lăng. Phạm vi thời gian thanh tra từ 01/1/2016 - 30/6/2018 với 03 vấn đề thanh tra: Việc tiếp nhận, ban hành các quy định về PCCC và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về PCCC.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, đại diện Đoàn Thanh tra Bộ Công an đã thông tin khái quát về nội dung dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với UBND tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; đã đầu tư một phần kinh phí cho công tác PCCC, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cảm ơn UBND tỉnh Lạng Sơn và 09 cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra đã chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra của Bộ Công an; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả.

Toàn cảnh cuộc họp.

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những mô hình tiêu biểu mang tính đặc trưng của địa bàn; khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, đảm bảo các chỉ số an toàn về PCCC trong xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương... Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật và các cơ chế phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong lĩnh vực PCCC…

 

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website