Nâng cao chất lượng công tác khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân

19/01/2021
Sáng 19/01/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử (KHCL&LS) Công an.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục KHCL&LS Công an cho biết: Thời gian vừa qua, căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chương trình công tác năm 2021, Cục KHCL&LS Công an đã tổ chức họp bàn, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021 và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình, lịch trình thực hiện cụ thể, chi tiết, với các nội dung đầu việc chủ đạo được nêu rõ tại Danh mục chỉ tiêu công tác năm 2021… Đồng thời, đề xuất phương hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và ấn định mốc thời gian hoàn thành các công việc còn tồn đọng trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Cục KHCL&LS Công an.
Đại diện lãnh đạo Cục KHCL&LS Công an báo cáo tại buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Với vai trò là cơ quan nghiên cứu những vấn đề chiến lược và khoa học thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Cục KHCL&LS Công an phải dự báo được những nhân tố mới tác động đến tình hình công tác Công an để phục vụ tốt công tác chiến lược trong toàn lực lượng CAND; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược, công tác quản lý khoa học. Duy trì tốt cơ chế phối hợp thông tin trong việc nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND; chú trọng xây dựng, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay... Bên cạnh, đó tiếp tục tham mưu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giải pháp đầu tư tổng thể cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn ngành…

* Cùng ngày, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã làm việc với Viện Khoa học và công nghệ (KH&CN) Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Viện KH&CN.


Qua nghe báo cáo và các ý kiến của lãnh đạo Viện KH&CN, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN cần căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có liên quan đến nhiệm vụ của Viện KH&CN; tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký, nhất là các đề tài, nhiệm vụ tham gia vào các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ Công an. 

Tập trung rà soát những vấn đề còn tồn đọng của năm cũ, đưa vào chương trình mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021 để tập trung giải quyết kịp thời; chủ động đề xuất danh mục các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm để có kế hoạch thực hiện, trong đó cần vạch rõ lộ trình và tiến độ triển khai. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, đối với những nhiệm vụ mang tính xuyên suốt và những vấn đề còn tồn đọng, ngay từ những tháng đầu năm, Viện cần phải chủ động đề ra kế hoạch và có các giải pháp cụ thể, chi tiết nhanh chóng triển khai, giải quyết dứt điểm...

Hữu Chiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website