Nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã

06/12/2019
Sáng 06/12/2019, tại Hà Nội, Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã”.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo nêu rõ, công tác đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSND nói riêng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, điều này càng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay. Trong chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, việc làm tốt công tác giáo dục - đào tạo cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ sẽ giúp cho quá trình triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào sâu rộng thực tiễn đời sống, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót mà lực lượng Công an xã bán chính quy đảm nhận; làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, giúp cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSND nói riêng quán triệt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới tại địa bàn nông thôn. Đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi đó cần phải phát huy vai trò công tác đào tạo trong lực lượng CSND bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã; lực lượng này phải được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn xã…

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Hội thảo khoa học “Đào tạo lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn xã” được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trên cơ sở đó có các kiến nghị, giải pháp để tiếp tục làm tốt công tác trong công tác bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã chính quy thời gian tới. Đồng thời, rà soát lại hệ thống chuyên ngành, chương trình, hình thức và các điều kiện phục vụ đào tạo lực lượng CSND để có chiến lược, kế hoạch đào tạo phù hợp cung cấp nguồn nhân lực cho lực lượng Công an xã chính quy. 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo lực lượng CSND; phân tích, đánh giá các quy định về công tác đào tạo lực lượng CSND; thực trạng, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa bàn...

 

Việt Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website