Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

22/08/2019
Ngày 22/8/2019, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới”. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội thảo.


Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Cần Thơ...

Báo cáo tại Hội thảo, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Công an đã chú trọng đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn, qua đó, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, có nhiều mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững, ổn định ANTT cơ sở như: Tự quản về ANTT, Nông dân với pháp luật, Xóm đạo bình yên, Dòng họ an toàn về ANTT, Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa. 

Công an các địa phương đã lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn để điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã theo đúng quy định của Bộ Công an. Tính đến tháng 8/2019, trên cả nước đã có hơn 5.000 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 1.871 xã, thị trấn. Nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới được Công an cả nước thực hiện như làm đường giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phân công giúp đỡ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu

tại Hội thảo.


Theo các đại biểu tham dự Hội thảo, công tác đảm bảo ANTT có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đây là tiêu chí khó giữ vững, rất dễ có sự biến động nếu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác…

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trong Công an nhân dân đã đạt những kết quả nổi bật. Trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn. Giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài … Công an các địa phương chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ANTT, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại các địa bàn dân cư. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Để xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, công tác đảm bảo ANTT khu vực nông thôn đã, đang và sẽ là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài.

Toàn cảnh Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp giải quyết dứt điểm, có hiệu quả vấn đề phức tạp về ANTT tại địa bàn nông thôn; quan tâm công tác xây dựng lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Bộ Công an cần nâng cao tính chủ động trong phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới...

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website