Nghiệm thu cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân”

13/07/2020
Chiều 13/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy CATW, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định.


Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” do Đảng ủy CATW chỉ đạo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nghiên cứu, biên soạn theo Kế hoạch số 174-KH/ĐUCA, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; trong đó Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Biên soạn; tập thể thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW là thành viên Ban Biên soạn.

Đây là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân với mục tiêu cơ bản là cung cấp toàn diện hệ thống lý luận cơ bản, khảo sát, đánh giá khái quát thực trạng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn lực lượng Công an nhân dân và tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập, hướng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, việc xuất bản, công bố cuốn sách vào dịp Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân sẽ góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự cuộc họp. 


Quá trình nghiên cứu, biên soạn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW là đơn vị thường trực đã phối hợp tích cực với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để nghiên cứu, biên soạn đảm bảo tiến độ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã đề ra. Kết quả sau 5 tháng làm việc khoa học, nghiêm túc, Ban Biên soạn đã hoàn thiện kết quả nghiên cứu, biên soạn dự thảo cuốn sách với 622 trang sách xuất bản khổ 16x24 theo đúng kế hoạch. Ngày 10/7/2020, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 6173/QĐ-BCA-X06 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cuốn sách. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều thống nhất đánh giá cuốn sách là một công trình được nghiên cứu hết sức tập trung, công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn; nội dung cuốn sách đã đảm bảo được các yêu cầu, mục tiêu đề ra, có giá trị rất quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Công an nhân dân trong tình hình hiện nay. Các thành viên Hội đồng cũng đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định. Kết quả, Hội đồng thống nhất cuốn sách đạt yêu cầu nghiệm thu. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp. 


Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, Ban Biên soạn tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những ý kiến tham gia của các đồng chí trong Hội đồng thẩm định để rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện cuốn sách, đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sớm chỉnh lý, ban hành cuốn sách, phấn đấu để cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân” sẽ được xuất bản, công bố vào đúng dịp Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân… 

 

 

Mai Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website