Nghiệm thu đề tài khoa học Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945-1995

12/07/2013
Chiều 11/7/2013, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Chánh Văn phòng Đảng ủy CATW, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945-1995”.

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, các hoạt động của toàn lực lượng Công an luôn gắn liền với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND) ngay từ ngày đầu thành lập. Vì vậy, việc nghiên cứu, biên soạn đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945-1995” nhằm hệ thống lại những sự kiện trong quá trình ra đời, lãnh đạo xây dựng và phát triển của tổ chức Đảng trong CAND, góp phần tổng kết lý luận và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND trong giai đoạn hiện nay, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng tìm hiểu, tra cứu các sự kiện lịch sử nhanh chóng, là nguồn cung cấp các sự kiện lịch sử xác thực, đóng góp cho việc giảng dạy lịch sử trong CAND.

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và các thành viên tham gia trong Ban biên soạn.


Tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã nêu những nhận xét, đánh giá về đề tài. Theo đó, với 4 chương, 448 trang và 377 sự kiện, đề tài đã phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ CATW qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1945 đến năm 1995 với nội dung các sự kiện trung thực, khách quan, chính xác. Đây còn là đề tài đầu tiên tập trung phản ánh về công tác đảng của Đảng bộ CATW trong toàn lực lượng CAND.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, công trình biên niên sự kiện đã được hoàn thành đảm bảo yêu cầu về tiến độ và có chất lượng tốt, có sự đầu tư nghiên cứu công phu, lao động khoa học nghiêm túc, sự cố gắng nỗ lực rất lớn của các thành viên trong Chỉ đạo biên soạn, Ban biên soạn. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để chỉnh lý, bổ sung, sửa chữa, hoàn chỉnh bản thảo, Đề tài có đủ điều kiện để nghiệm thu cấp Bộ./.
 

Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website