Phát huy cao nhất tinh thần “an ninh chủ động”, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh nội địa trong tình hình mới

11/08/2020
Ngày 11/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh nội địa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội Đảng bộ Cục An ninh nội địa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, thời gian qua, mặc dù mới được thành lập theo mô hình tổ chức mới song Đảng bộ Cục An ninh nội địa đã phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác nắm, phân tích tình hình; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, chính sách quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng An ninh nội địa thực hiện công tác đảm bảo an ninh nội địa trên toàn quốc...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng bộ Cục An ninh nội địa đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đã tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo trong đảng được chấp hành nghiêm, nội bộ đoàn kết thống nhất. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh nội địa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh nội địa và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh nội địa, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Cục An ninh nội địa đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội.


Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ an ninh nội địa, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Đảng bộ Cục An ninh nội địa phải nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tới đây là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Khẩn trương cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục An ninh nội địa nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục An ninh nội địa phải phát huy cao nhất tinh thần “an ninh chủ động”, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, biện pháp, đối sách phù hợp và huy động các nguồn lực, phương tiện để đảm bảo an ninh nội địa; đồng thời tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức tốt nhất công tác đảm bảo an ninh nội địa. Mục tiêu nhất quán là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh nội địa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Thứ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh, Cục An ninh nội địa phải quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đặt lên hàng đầu. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác của đơn vị...

 

Thành Luân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website