Phát triển Tây Nguyên toàn diện, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước

18/06/2012
Chiều 18/6/2012, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành ở Trung ương. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây nguyên, sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các Bộ, Ngành Trung ương, Tây Nguyên đã và đang giữ vững ổn định chính trị, xã hội và đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Hệ thống chính trị cơ sở có chuyển biến tích cực trong việc tổ chức bám dân, nắm tình hình, đề cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự…

 

Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại cuộc họp.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Tây Nguyên, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011- 2020 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên.

Về phương hướng công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ: Để giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, phải tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp phù hợp; Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Tây Nguyên với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả…

Việc ổn định, phát triển Tây Nguyên phải đặt trong tổng thể chung của cả nước, phải dựa trên nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Từ nay đến năm 2020, phấn đấu xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm, đời sống văn hóa, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững…/.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website