Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện

21/08/2012
Ngày 21/8/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố cùng 63 đồng chí Trưởng Công an cấp huyện tiêu biểu trong cả nước. Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2009, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, tăng cường lãnh đạo xây dựng cấp huyện, cấp cơ sở vững mạnh, toàn diện và chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị 03 về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Trong báo cáo và thảo luận tại Hội nghị khẳng định, kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện chủ trương tăng cường xây dựng toàn diện Công an cấp huyện là hết sức đúng đắn. Cấp ủy và lãnh đạo Công an các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ, quan tâm, chỉ đạo và tăng cường về mọi mặt cho Công an cấp huyện. Tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện từng bước được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin thông suốt… đã giúp cho Công an cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn…

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện ngày càng vững mạnh, toàn diện…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Bộ Công an và Công an các địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03. Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Công an cấp huyện và cơ sở xã, phường, Phó Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an cấp huyện nói riêng cần phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp với lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Công an cấp huyện, đặc biệt quan tâm hơn đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để đấu tranh có hiệu quả và kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo; cảm ơn lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, các đại biểu dự Hội nghị đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Công an trong công tác xây dựng lực lượng Công an cấp huyện vững mạnh, đảm bảo ANTT đất nước nói chung và địa bàn cấp huyện nói riêng; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành và đại biểu trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện một số công tâm trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng Công an cấp huyện phải tiến hành đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo cán bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp đáp ứng với thực tế chiến đấu ở cơ sở; khắc phục những bất cập, hạn chế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Đề án tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để trình Chính phủ phê duyệt. Phải huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn cấp huyện; tăng cường tuyên truyền, đưa chủ trương, nội dung xây dựng Công an cấp huyện thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đi đôi với xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, phải chú trọng xây dựng, kiện toàn củng cố Công an xã, phường, thị trấn và các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương./.
 

Mai Trang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website