Tập huấn kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

01/12/2020
Ngày 01/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các đơn vị đang thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc…
 
Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, trong những năm qua, các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng là phạm nhân, trại viên, học sinh ngay trong quá trình đối tượng chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam; chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại các trường giáo dưỡng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nêu rõ, những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cơ bản cho các đối tượng là phạm nhân, trại viên, học sinh, giúp họ nhận thức được sai phạm của bản thân trong quá khứ và có ý thức phấn đấu trở thành những công dân tốt khi về nơi cư trú, tái hòa nhập cộng đồng.
 
Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Để Hội nghị tập huấn diễn ra hiệu quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Trung tướng Lê Minh Hùng đề nghị Hội nghị quán triệt đầy đủ các nội dung quy định của pháp luật đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trại viên, học sinh; các đại biểu tập trung nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi, đề nghị các báo cáo viên giải đáp các nội dung chưa rõ ngay tại Hội nghị để đi tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.
 
Trung tướng Lê Minh Hùng cũng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, Ban Giám thị các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị tại đơn vị; đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo của đơn vị để công tác này mang lại hiệu quả thiết thực, thay đổi căn bản nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phạm nhân, trại viên, học sinh.
 
Trung tướng Lê Minh Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày những quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng và những nội dung cơ bản về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là phạm nhân, trại viên, học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ được giao quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Hội nghị cũng tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tế trong phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, hình thức thực hiện đạt hiệu quả cao có thể nhân rộng, cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc để tìm cách tháo gỡ, khắc phục nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian tới.
Nguyễn Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website