Thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

18/01/2013
Ngày 18/1/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú (QLCT) và dữ liệu quốc gia về dân cư (QGVDC). Dự buổi Lễ có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ... 

 

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại Lễ tuyên thệ.

 

 Ngày 10-10-2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát đăng ký, QLCT và dữ liệu QGVDC. Cục Cảnh sát đăng ký, QLCT và dữ liệu QGVDC có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát đăng ký, QLCT và dữ liệu QGVDC trong cả nước về công tác đăng ký, QLCT; cấp, quản lý chứng minh nhân dân, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an. Việc thành lập Cục là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH.   

Phát buổi tại buổi Lễ, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát đăng ký, QLCT và dữ liệu QGVDC cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, bộ máy; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Chính phủ, Quốc hội xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát đăng ký QLCT và dữ liệu QGVDC. Trong đó, tập trung quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cấp quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án quản lý dân cư sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary tại Hải Phòng; dự án thí điểm cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới tại Hà Nội. Bên cạnh đó; cần quán triệt, nắm vững các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh an ninh trật tự…/.
 

Ngọc Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website