Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong Đảng ủy Công an Trung ương

17/10/2013
 Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2013, ngày 17/10/2013, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay” và việc thực hiện và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công an Trung ương.

 Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các Thành viên Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị. Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương đã làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

 

 Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định và đạt hiệu quả cao, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế mới, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động, khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo việc tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân; triển khai các nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra. 

 Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp cụ thể khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường tự phê bình và phê bình; rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm những trường hợp sai phạm. 
 
Qua hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết, trong Đảng bộ Công an Trung ương đã tạo ra không khí mới, trách nhiệm mới, với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Kết quả cụ thể là đã góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược và giải quyết ổn định tình hình an ninh phức tạp nổi lên; liên tục mở các đợt tập trung phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt cao hơn. Lực lượng Công an vững vàng, không có suy thoái về chính trị, tư tưởng, công tác chính trị tư tưởng được triển khai toàn diện và hiệu quả hơn, cám bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật giảm. Quan hệ phối hợp giữa Công an với các ngành, với cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng và có hiệu quả hơn, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của Công an có tiến bộ.
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong Đảng bộ Công an Trung ương được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy rất quyết liệt, cụ thể, có nhiều mô hình, kinh nghiệm tốt. Tổ chức và duy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân và có tác động, ảnh hưởng tích cực trong nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, lực lượng Công an nhân dân có trên 60.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, có trên 20 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, 60 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Trong năm 2012 riêng lực lượng Cảnh sát giao thông có hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ…, được nhân dân, các cấp, các ngành động viên, khen ngợi.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dự buổi làm việc.
 
Bên cạnh những mặt ưu điểm, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị cũng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót và đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục đảm bảo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và đảng viên trong Công an nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Đảng ủy Công Trung ương cần phát huy kết quả một số giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, sinh hoạt nội bộ; đồng thời chủ động, tích cực hơn trong việc kiểm tra, giám sát khắc phục sửa chữa khuyết điểm với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt, không định kiến hay xuê xoa, né tránh. Cấp ủy các cấp phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tiếp tục có giải pháp tích cực, khắc phục những tồn tại, yếu kém ở đơn vị; hoàn thiện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Công an Trung ương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động có các biện phòng ngừa sai phạm trong cán bộ đảng viên công tác ở các lĩnh vực nhạy cảm; chú trọng đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt của các chi bộ; biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gắn phong trào thi đua với chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng cảm ơn đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Trưởng Đoàn Kiểm tra và các Thành viên trong Đoàn đã dành thời gian đến kiểm tra tại Đảng bộ Công an Trung ương; đồng thời báo cáo thêm với Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, đến nay cơ bản đã giải quyết được nhiều nội dung: Rà soát lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số đơn vị còn trùng dẫm; chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế cán bộ; hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật các vụ án phức tạp, tham nhũng kéo dài; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến năm 2015; nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đổi mới và nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp… để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. 
 
Ngay sau buổi làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ khẩn trương ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại được Đoàn Kiểm tra chỉ ra để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục đạt được kết quả góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
 
 
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website