Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 – 2025

14/07/2020
Ngày 14/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, về phía địa phương có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh…

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025… 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng xác định không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh… hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hộ gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự Đại hội. 


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, với quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI đề ra. Công an tỉnh đã chủ động nắm chặt tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; tổ chức, bộ máy Công an các cấp được tinh gọn; chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, trong đó cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã… 

 

Văn Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website