Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ triển khai kết nối, chia sẻ CSDLQGDC trong lực lượng Công an

31/03/2021
Sáng ngày 31/3/2021, Bộ Công an tổ chức họp bàn, kiểm tra tiến độ triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của ngành Công an. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở nội dung công việc được phân công tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai dự án CSDLQGDC vào ngày 24/3/2021, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng và các đại biểu kết quả triển khai thực hiện việc kết nối dữ liệu giữa các đơn vị nghiệp vụ với Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ công an.

Theo đó, một số đơn vị nghiệp vụ đã kết nối, chia sẻ dữ liệu thành công với CSDLQGDC và đang trong quá trình chuẩn hóa, hoàn thiện và bổ sung một số nội dung liên quan như sửa đổi, bổ sung trường thông tin, biểu mẫu cũng như đề xuất xây dựng các văn bản pháp lý liên quan để phục vụ công tác đặc thù của đơn vị. Về cơ sở hạ tầng, hệ thống đường truyền dẫn bảo mật đã được triển khai đến các đơn vị nghiệp vụ có nhu cầu cần kết nối. Về mặt kỹ thuật, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư có cổng “đồng bộ” thông tin hoàn toàn có thể đáp ứng được việc kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các đơn vị nghiệp vụ.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã báo cáo, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc kết nối dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với các đơn vị nghiệp vụ. Qua khảo sát, hiện nay các cục nghiệp vụ có cơ sở dữ liệu mang đặc thù riêng, được xây dựng trên nền tảng khác nhau cũng như việc quản lý, sử dụng những cơ sở dữ liệu được này điều chỉnh bởi những văn bản pháp luật khác nhau; còn nhiều hồ sơ, tài liệu vẫn chưa được số hóa điện tử…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các đại biểu đã có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và công tác phòng chống tội phạm, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các giải pháp và quyết tâm hoàn thành triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục bám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công việc đã được phân công đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị không được phép chậm trễ, phải quyết tâm thực hiện trước mốc thời gian khi Luật Cư trú có hiệu lực trong tháng 7/2021, trong đó có yêu cầu về hạn chế sử dụng hồ sơ giấy tờ, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất về nội dung, giải pháp kết nối, chia sẻ CSDLQGDC; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Chính phủ về lộ trình triển khai chia sẻ dữ liệu và ban hành các văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng CSDLQGDC trên “mạng ngoài” (chia sẻ với các Bộ, ngành khác), cũng như trên “mạng trong” (mạng nội bộ của lực lượng Công an). Các đơn vị theo nhiệm vụ được phân công phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Tiến Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website