Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh

18/09/2020
Sáng 18/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng một số mặt công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh nêu rõ: Quán triệt và bám sát các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo đối với các chuyên đề công tác tham mưu, công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), công tác hồ sơ nghiệp vụ. Việc triển khai được thực hiện bài bản, nề nếp, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp thực hiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và mô hình, tổ chức bộ máy mới; chất lượng, hiệu quả 4 chuyên đề công tác trên được nâng lên rõ rệt, đóng góp vào những thành tích chung của Công an tỉnh. 

Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành các văn bản về quy chế làm việc, chế độ báo cáo, thống kê, công tác trực ban, trực chỉ huy, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin, công tác văn thư theo hướng cụ thể hóa, rõ trách nhiệm, phục vụ kịp thời các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý phương tiện giao thông...; triển khai 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực ANTT thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và Cổng Dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh, qua đó phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

 

Mặt khác, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 98/98 xã, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược đã có sự quan tâm đầu tư để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức nghiên cứu 04 đề tài khoa học thiết thực, có tính cấp thiết, khả thi cao; phối hợp tổ chức 04 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; gửi hơn 100 bài viết đăng trên các báo, tạp chí khoa học trong và ngoài Ngành. 

Công tác hồ sơ nghiệp vụ đã từng bước đi vào nề nếp, khoa học, phát huy hiệu quả tham gia và phục vụ các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, đi vào chiều sâu và tiến hành thường xuyên với nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả; củng cố, duy trì 204 mô hình phong trào trong toàn tỉnh với nội dung, phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” giữ gìn ANTT ở cơ sở...; qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. 

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm tuyên truyền nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tham mưu, công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác hồ sơ nghiệp vụ; từ đó, coi trọng đến công tác nhân sự, tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện, chế độ đãi ngộ đặc thù, thi đua khen thưởng. 

Đối với công tác tham mưu, Công an tỉnh Quảng Ninh cần chú trọng tham mưu đúng, đủ, kịp thời, bám sát vào Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt công tác thông tin báo cáo, thống kê số liệu; công tác trực ban, trực chỉ huy; công tác đối nội, đối ngoại, công tác triển khai Chính phủ điện tử trong Công an nhân dân... Đối với việc thực hiện chủ trương tăng cường đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn cần đủ về số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng; đồng thời tham mưu, đề xuất chủ trương về trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng Công an xã...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức về công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược trong công tác công an. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký đề tài khoa học và viết bài đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành...  Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cần nhận thức rõ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phong trào quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công an là lực lượng nòng cốt giữ vững ANTT. Chú ý xây dựng phong trào với phương châm tự nguyện, tự giác, tự phát, tự hòa giải; nội dung phong trào bám sát vào các Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị, Thông tư của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ...

 

 

Phương Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website