Tổng cục An ninh I, Bộ Công an triển khai công tác năm 2013

20/12/2012
Ngày 19/12/2012, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I chủ trì Hội nghị. 

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trong những năm qua Tổng cục An ninh I đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Hướng dẫn Công an các địa phương làm tốt nhiệm vụ công tác an ninh. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chỉ đạo, chỉ huy, cải tiến và trang bị phương tiện kỹ thuật, phục vụ chiến đấu. Chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng khác bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Tổng cục gắn với phong trào “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đã tạo chuyển biến tốt về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ An ninh vì nhân dân phục vụ…

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong năm qua các tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh I đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng 38 Huân chương Chiến công, 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 53 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 166 Bằng khen của Bộ Công an và 663 Giấy khen của Tổng cục. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012, Cục A70 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 8 đơn vị cấp Cục được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 4 đơn vị cấp Cục được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục A72.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh I đã đạt được trong năm qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh I cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Kỷ cương- trách nhiệm- hiệu quả”; quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia. Chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình liên quan đến an ninh và lợi ích của đất nước; kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trên, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh cần chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết và Điều lệnh CAND; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, ý chí vững vàng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước…/.
 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website