Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân năm 2018

12/03/2019
Sáng 12/3/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) của Công an nhân dân (CAND) năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Thanh tra Chính phủ...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Báo cáo tóm tắt kết quả công tác PCTN, THTK, CLP của CAND năm 2018, dự thảo Kế hoạch công tác PCTN, THTK, CLP của CAND năm 2019 tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP trong CAND; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND về PCTN được tăng cường, có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức bộ máy trong CAND được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng… Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an; kê khai tài sản, thu nhập, ứng xử trong CAND ngày càng tốt hơn; chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được thực hiện. Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP của Bộ và Công an các địa phương hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp, biện pháp THTK, CLP phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sỹ và đạt được những kết quả nhất định. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
phát biểu tại Hội nghị
.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích trong công tác đấu tranh PCTN, THTK, CLP của lực lượng CAND năm 2018; nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương luôn luôn ghi nhận, đánh giá cao công tác PCTN của lực lượng CAND; cũng như những đóng góp, ý kiến tham mưu của lực lượng CAND, đã góp phần tích cực để công tác PCTN đạt được hiệu quả cao hơn. Đồng thời, khẳng định mô hình PCTN kết hợp với THTK và CLP của Bộ Công an là rất thiết thực, hiệu quả, cần được triển khai nhân rộng ở các bộ, ban, ngành Trung ương...

Để công tác PCTN, THTK, CLP trong lực lượng CAND ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, nhiệm vụ PCTN, LP của lực lượng CAND cần được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện kiên quyết, từ chủ trương đến việc tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, LP; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đối với việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP, nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cán bộ, chiến sỹ phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi tiêu cực. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ là rất quan trọng, do đó, phải chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng nhằm mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cần kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP theo mô hình tổ chức mới; chủ động bám sát các chủ trương, biện pháp chỉ đạo PCTN, LP của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và tình hình thực tiễn để đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác PCTN, LP sát hợp, kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Anh Xuân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website