Văn phòng Bộ Công an: Tổng kết công tác năm 2012, triển khai Chương trình công tác năm 2013.

18/01/2013
Ngày 17/1/2013, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai Chương trình công tác và phát động  phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2013. Hội nghị vinh dự được Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ.
 

 
 Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, triển khai Chương trình công tác năm 2013 của Văn phòng Bộ


Báo cáo Tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Năm 2012, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác Tham mưu Công an nhân dân nói chung, Văn phòng Bộ nói riêng. Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ. Công tác tham mưu đã đáp ứng yêu cầu công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra. Đối chiếu chương trình công tác năm 2012, Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2012. Trong đó thành tích nổi bật là:

Đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quán triệt, cụ thể hoá và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; Chủ trì phối hợp với các đơn vị, nghiên cứu đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo thực hiện các mặt công tác Công an; Tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo và trực tiếp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác; Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ xây dựng cơ chế, tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; Thực hiện tốt các mặt công tác pháp chế, đối ngoại, cải cách hành chính.

Trong công tác phục vụ các hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Văn phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong năm 2012  dù phải phục vụ lãnh đạo Bộ tham gia nhiều hoạt động, trên nhiều lĩnh vực, ở mọi nơi, bất kỳ thời điểm nào, nhưng chưa để xảy ra sai sót, luôn được lãnh đạo Bộ đánh giá cao.

Trong Công tác xây dựng Đảng đã tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đạt yêu cầu đề ra. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ, quản lý tốt đảng viên không để xảy ra các trường hợp sai phạm. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ trong Văn phòng Bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động ‘‘Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ’’, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo ra sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Qua việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng đã chỉ rõ những vấn đề tồn tại, khuyết điểm để chấn chỉnh và đề ra phương hướng khắc phục của từng đồng chí trong các cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ và thủ trưởng các đơn vị trong Văn phòng Bộ. Từ đó đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tính gương mẫu và thể hiện tốt năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị.

 Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua "Vì  an ninh Tổ quốc" năm 2012, Văn phòng Bộ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 01 đơn vị thuộc Văn phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ tặng bằng khen.
 

  Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen của Bộ cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Văn phòng Bộ


Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2013. Văn phòng Bộ đề ra Chương trình công tác năm 2013 với 15 nội dung cụ thể về công tác tham mưu, phục vụ; các nội dung nhiệm vụ về Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng; Công tác tài chính, hậu cần; Công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu tham luận phân tích, đánh giá sâu thêm kết quả các mặt công tác, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2013 của Văn phòng Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích của Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2012. Bộ trưởng nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 mà Văn phòng Bộ đã đề ra.

Bộ trưởng đã phân tích sâu sắc tình hình và nhiệm vụ công tác Công an năm 2013, từ đó chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác tham mưu, trong đó nhấn mạnh: Tình hình thực tiễn đòi hỏi công tác tham mưu phải phân tích dự báo chính xác, kịp thời, sắc bén, phục vụ lãnh đạo Bộ tham mưu cho Đảng, Nhà nước có chủ trương, đường lối đúng, kịp thời trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; Cần bám sát, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để tham mưu triển khai có hiệu quả trong lực lượng Công an nhân dân; Tổ chức thu thập, phân tích thông tin thật tốt để tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác của Công an các đơn vị, địa phương kịp thời, sát thực tế, có hiệu quả. Đảm bảo bí mật công tác, không lộ lọt thông tin... Muốn làm tốt nhiệm vụ trên Văn phòng Bộ phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, phẩm chất tốt, kỷ luật chặt chẽ. Bên cạnh tiếp tục cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy phải tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác tham mưu...

Đặc biệt Bộ trưởng giành thời gian chỉ đạo sâu về công tác thông tin báo chí, hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương. Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí để nắm và xử lý thông tin kịp thời, thực hiện tốt công tác phát ngôn báo chí; đề xuất nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; đồng thời Văn phòng Bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các cổng thông tin, trang thông tin của Công an các đơn vị, địa phương với mục tiêu phải chiếm lĩnh được thông tin, vừa phục vụ tốt công tác tuyên truyền vừa phản hồi, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai, thông tin xấu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tích cực giúp đỡ, hỗ trợ Văn phòng Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013 và những năm tiếp theo.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ thi đua rèn luyện, phẩn đấu  để Văn phòng Bộ tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2013 của lực lượng Công an nhân dân./.
 

Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website