Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

14/08/2020
Ngày 14/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội.


05 năm qua, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã lãnh đạo đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cảnh vệ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng và bổ sung hơn 11.600 phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gần 400 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; xây dựng hơn 1.000 phương án, kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị có quy mô lớn như bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng, các sự kiện năm APEC 2017; Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020... Tổ chức hướng dẫn chu đáo, an toàn trên 8 triệu lượt đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

 
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; tổ chức bộ máy kiện toàn, tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác huấn luyện thường xuyên được đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện phù hợp từng đối tượng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mới, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải đảm bảo nền tảng công tác cảnh vệ thật sự vững chắc; tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; quản lý phòng ngừa cho đối tượng cảnh vệ từ xa. Triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trọng yếu, sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chú trọng công tác phối hợp công tác với cơ quan chuyên môn trong và ngoài ngành, Công an các đơn vị, địa phương. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại Đại hội.


Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, huấn luyện; xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ cho cán bộ, chiến sỹ. Quá trình huấn luyện phải thực hiện nghiêm quy trình, quy chế công tác. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Thực hiện tốt chế độ chính sách và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ...

Các đại biểu dự Đại hội.

 

 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website