Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

25/06/2013
Sáng 25/6/2013 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Đảng bộ CATW. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Một năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo ra không khí mới, tích cực, khẩn trương, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.
 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.Nhiều văn bản về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ được sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy các cấp được kiện toàn, hoạt động theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, chế độ ban hành nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đổi mới nội dung, duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy CATW yêu cầu, trong những năm tới, việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW và trong lực lượng CAND cần tiếp tục đẩy mạnh theo chiều sâu, với mục tiêu là không có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị; chặn đứng mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để đạt được mục tiêu trên, Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc thực hiện các kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; xử lý, giải quyết có hiệu quả, nghiêm minh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với mọi mặt công tác của đơn vị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên sâu; thực hiện cải cách hành chính ngay từ công tác tổ chức, cán bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn…/.
 

Ngọc Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website