Tỉnh Hải Dương: Ký kết giao ước thi đua xây dựng Khu công nghiệp Đại An an toàn về an ninh trật tự

26/06/2012
Thực hiện Đề án “Làng an toàn; khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” (ANTT) do Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, ngày 25/6/2012, Khu công nghiệp Đại An đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các Tổng công ty và Công ty trong Khu công nghiệp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Thị Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Thành phố Hải Dương; Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thị, thành phố tỉnh Hải Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Đại An và đại diện lãnh đạo 29 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Đại An là một trong những khu công nghiệp lớn, địa bàn trọng điểm về kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng. Hiện nay Khu công nghiệp Đại An đã có 39 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh, có 29 doanh nghiệp đang hoạt động đạt hiệu quả, trong đó 19 doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, với 16 nghìn lao động đang làm việc. Là đơn vị điểm chỉ đạo thực hiện Đề án “Làng an toàn; khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT” của tỉnh Hải Dương.

Với những đặc điểm đó, trong những năm qua, Khu công nghiệp Đại An luôn phối hợp làm tốt công tác đảm bảo ANTT, an toàn trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của người lao động. Do đó trong 10 năm qua, tình hình ANTT ở Khu công nghiệp luôn được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên, không có tình trạng người lao động đình công, lãn công, công nhân yên tâm lao động sản xuất. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài đã yên tâm, tin tưởng khi đầu tư vào Việt Nam. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Win Xiang Yong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Sư thuộc thuộc Khu công nghiệp Đại An đã nói: “Trước khi đầu tư vào Việt Nam, việc đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là vấn đề an toàn về ANTT, nhưng đến nay chúng tôi hoàn toàn tin tưởng khi khai thác hạ tầng cơ sở và đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể là Khu công nghiệp Đại An”.
 

Trung tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua xây dựng khu Công nghiệp Đại An – an toàn về ANTT.Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT” Ban Quản lý Khu công nghiệp đã tổ chức cho 29 đơn vị doanh nghiệp, trong đó có 19 doanh nghiệp nước ngoài trong Khu công nghiệp ký giao ước thi đua xây dựng Khu công nghiệp an toàn về ANTT với 5 nội dung:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, pháp luật Việt Nam; các nội quy, quy định của Khu công nghiệp Đại An và nội dung quy ước xây dựng khu Công nghiệp an toàn về ANTT. Hạn chế mức thấp nhất cán bộ và người lao động vi phạm chính sách pháp luật của Việt Nam.

2. Tăng cường quản lý, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm. Chủ động và tự giác tham gia công tác bảo vệ an toàn tài sản của doanh nghiệp và cá nhân, an toàn tính mạng và sức khoả của người lao động.

3. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng nội quy, quy định cụ thể về công tác bảo vệ ANTT và tổ chức tốt các lực lượng bảo vệ, lực lượng công nhân tự quản về ANTT tại doanh nghiệp mình. Xây dựng nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp, không để xảy ra cháy nổ và các tai tệ nạn xã hội, các vi phạm về ô nhiễm môi trường.

4. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Chủ động phát hiện, báo tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Lãnh đạo các doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ ANTT và chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp mình.  
  
Chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua, đồng chí Trung ướng Lê Quý Vương đã biểu dương những kết quả công tác đảm bảo ANTT ở Khu công nghiệp Đại An, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ: Trong thời gian tới, lãnh đạo Khu công nghiệp, các doanh nghiệp cần quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân lao động tham gia bảo vệ ANTT với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự hoà giải, tự bảo vệ”. Tổ chức ký cam kết giao ước thi đua đảm bảo ANTT với chính quyền địa phương nơi khu công nghiệp đứng chân. Công an tỉnh Hải Dương cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Thông tư số 23 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo ANTT; định kỳ có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho các công ty, doanh nghiệp; thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc xảy ra./.
 

Ngọc Oanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website